پرواز آزاد

اینجا پرواز آزاده ولی لطفا اونقدر بالا نرید که پایین اومدن براتون سخت باشه

ده چیز که خداوند در مورد آن ها از تو سوال نمی کند!
.خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی ، بلکه از تو خواهد پرسید که چند نفر را که وسیله نقلیه نداشتند
به مقصد رساندی؟
2 .خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چند متر بود ، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه است خوشامد گفتی؟
3 .خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی ، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟
4 .خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود ، بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی ؟
5 .خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود ، بلکه از تو خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟
6 .خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی ، بلکه از تو خواهد پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی؟
7 .خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی ، بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟
8 .خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود ، بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟
۵١
9 .خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی ، بلکه با مهربانی تو را به جای
دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد .
10 .خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخواندی ، بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران
در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟

[ ۱۳٩۳/۱/٢۸ ] [ ۳:۳٧ ‎ب.ظ ] [ احمدرضا بهرامی ]

[ نظرات () ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه