خوشحالی به روش مردم هند!

قبول دارید این هندیا با این همه فقر و مریضی وبدبختی خیلی خوشن 

/ 4 نظر / 11 بازدید
roya

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ... بخنـــد ببخــش و فرامـوش کـــن هــرچـنــد میدانم ... آســـان نــیســـت.

اره ولله

یاس

اینا میونه این همه رنگ خفه نمی شن؟[سوال][نیشخند]