توجه!توجه!

فرمول زیر راه حلی جدید است که شما را از درد کمربند.کفش.دمپایی ونوازش مخصوص پدرخلاص میکند.

ازقدیم می گویند:

20=19

18=19

18=17

15=16

16=15

15=14

14=13

13=12

12=11

11=10

10=9

9=10

8=7

7=6

6=5

5=4

4=3

3=2

2=1

1=0

در آخر تمام اعدادیک شکل را خط میزنیم وحاصل می شود

20=0

/ 0 نظر / 13 بازدید