بیسکویت!!!!!!!!!!

 یک زن جوان در سالن فرودگاه منتظر پروازش بود .
چون هنوز چند ساعت به پروازش باقی مانده بود، تصمیم گرفت برای گذراندن وقت ، کتابی خریداری کند. همراه کتاب ، یک
بسته بیسکویت هم خرید .
او بر روی صندلی دسته دار نشست و در آرامش شروع به خواندن کتاب کرد. در کنار او یک بسته بیسکویت بود و در کنارش
مردی نشسته بود و داشت روزنامه می خواند .
وقتی که او نخستین بیسکویت را به دهان گذاشت ، متوجه شد که مرد هم یک بیسکویت برداشت و خورد. او خیلی عصبانی شد ولی چیزی نگفت 
 پیش خود فکر کرد «. بهتر است ناراحت نشوم، شاید اشتباه کرده باشد »اما این ماجرا تکرار شد هر بار که اویک بیسکویت برمی داشت، آن مرد هم همین کار را می کرد . این کار او را حسابی عصبانی کرده بود ولی نمی خواست واکنش  نشان دهد وقتی که تنها یک بیسکویت باقی مانده بود ، پیش خود فکر کردحالا ببینم این مرد بی ادب چه کار خواهد کرد؟ »
مرد آخرین بیسکویت را نصف کرد و نصفش را خورد . »
این دیگه خیلی پررویی می خواست! او حسابی عصبانی شده بود. در این هنگام بلندگوی فرودگاه اعلام کرد که زمان سوار شدن
به هواپیماست . آن زن کتابش را بست ، چیزهایش را جمع و جور کرد و با نگاه تندی که به مرد انداخت از آنجا دور شد و به
سمت دروازه اعلام شده رفت .
وقتی داخل هواپیما روی صندلی اش نشست ، دستش را داخل ساکش کرد تا عینکش را داخل ساکش قرار دهد و ناگهان با کمال
تعجب دید که جعبه بیسکویتش آنجاست ، باز نشده و دست نخورده !
خیلی شرمنده شد!! از خودش بدش آمد... یادش رفته بود که بیسکویتی که خریده بود را داخل ساکش گذاشته بود. آن مرد
بیسکویتهایش را با او تقسیم کرده بود ، بدون آنکه عصبانی و برآشفته شده باشد ...
نتیجه گیری این داستان خاص را می گذارم به عهده خودتون !
/ 4 نظر / 9 بازدید
پویا

مارا به دعا کاش نسازند فراموش رندان سحرخیز که صاحب نفسانند . . . فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک [گل]

سپیده

[دست][دست][دست] گـــــاهی چقدر زود قضاوت می کنیم و چقدر زود از کوره در میریم و بعضیا چه روح بزرگی دارن [دست]

اوای باران

سلام.داستان بسیارزیبا وجالبی بود[دست][دست][دست][دست]