پاسخ آلبرت اینشتن به خواستگارش!

 گویند "مریلین مونرو" یک وقتی نامه ای نوشت به "آلبرت انیشتن" که : فکرش را بکن که اگر من و تو ازدواج کنیم بچه
هایمان با زیبایی من و هوش و نبوغ تو چه محشری می شوند! آقای "انیشتن" هم نوشت: ممنون از این همه لطف و دست و
دلبازی خانم! واقعاً هم که چه غوغایی می شود! ولی این یک روی سکه است . فکرش را بکنید که اگر قضیه برعکس شود چه
رسوایی بزرگی برپا می شود!لبخندتعجب

/ 1 نظر / 11 بازدید
سپیده

[خنده] آره اگه برعکس شه فاجعه ست [نیشخند]