سخاوت!!!!!!!!!!!!!!!!!

میدونید سخاوتمندترین موجود دنیا کیه؟

سخاوتمندترین موجود دنیا درختی که حتی سایه ی خودشو از کسی که داره به اون صدمه میزنه یا قطع میکنه دریغ نمیکنه.

/ 4 نظر / 14 بازدید
پــــــویا

تو آمدی ز دور ها و دور ها ز سرزمین عطر ها و نور ها نشانده ای مرا کنون به زورقی ز عاج ها... ز ابر ها... بلور ها مرا ببر ..... امید دلنواز من! ببر به شهر شعر ها شعور ها کنون که آمدیم تا به اوج ها مرا بشوی با شراب موج ها مرا بپیچ در حریر بوسه ات مرا بخواه در شبان دیر پا مرا دگر رها مکن مرا از این ستاره ها جدا مکن نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب میشود صراحی دیدگان من به لای لای گرم تو لبالب از شراب خواب میشود نگاه کن ! تو میدمی و آفتاب میشود. . . . . . فروغ فرخزاد[گل]

انسان

[متفکر]واقعا...گل گفتید[گل][گل][گل]

سپیده

آدم ها همه می پندارند که زنده اند؛ برای آنها تنها نشانه ی حیات؛ بخار گرم نفس هایشان است! کسی از کسی نمی پرسد : آهای فلانی! از خانه ی دلت چه خبر؟! گرم است؟ چراغش نوری دارد هنوز؟ ...