هدف!!!

یک روز صبح ، که همراه با یک دوست در مسیری کوهستانی قدم می زدیم ، چیزی را دیدیم که در افق می درخشید. هر چند
قصد داشتیم به یک دره برویم ، اما مسیرمان را عوض کردیم تا ببینیم آن درخشش از چیست. تقریباً یک ساعت در زیر آفتاب که
مدام گرم تر می شد، راه رفتیم و تنها هنگامی که به آن می رسیدم ، فهمیدیم چیست! یک بطری خالی بود . شاید از چند سال
در آن جا افتاده بود. گرد و غبار در درونش متبلور شده بود. از آنجا که هوا بسیار گرم تر از یک ساعت قبل شده بود ، تصمیم
گرفتیم دیگر به سمت دره نرویم. به هنگام بازگشت ، فکر کردم در زندگی مان چند بار به خاطر درخشش کاذب اهداف کوچک ،
از رسیدن به هدف اصلی خود بازمانده ایم؟! هیچ چیزی مثل خونسرد بودن و تحت هر شرایطی، تغییر نکردن نمی تواند باعث
برتری شخصی نسبت به چیزها و اشخاص دیگر شود! توماس جفرسون
/ 3 نظر / 12 بازدید
انسان

[دست][دست]عالیییییییییییییییییی

علوی

سلام شاید بعضی درخشش ها کذب باشند ولی هر درخششی کاذب نیست این یک نگاه منطقی است