هفت سین گاندی!!!!

هفت موردی که ، بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند :
ثروت ، بدون زحمت
لذت ، بدون وجدان
دانش ، بدون شخصیت
تجارت ، بدون اخلاق
علم ، بدون انسانیت
عبادت ، بدون ایثار
سیاست ، بدون شرافت
این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه اش داد .
اعتقاد ما بر این است که وی این موارد را در جست و جوی خود ، برای یافتن ریشه های خشونت شناسایی کرد.
/ 5 نظر / 12 بازدید
سپیده

[دست] واقعا همینطوره و خیلی پست زیبایی بود [دست]

سپیده

شخــــصیت هــــــر کس را با تــــــــــــرازوی اخلاقــــش وزن کنید. [لبخند]

انسان

[دست]انتخابت عالییییییییییییی[گل][گل][گل]

انسان

سلام..آدرسم اشتباهی زدم یکی لینک کردم بودم با آدرس اون اومدم اشتباه شد